همکاری در تحقیق
سایت فوتبالیست، پیش بینی نتایج، اخبار فوتبال مقاله پوستری, تبدیل مقاله به پوستر, مقاله پوستر, پوستر مقاله, تبدیل مقاله به پوستر,,fishbase mehdi mahjoob, طراحی گرافیک , طراحی لوگو و آرم, طراحی بروشور و کاتالوگ, طراحی سایت